Головна » Послуги » Розслідування злочинів у мережі Інтернет

Розслідування злочинів у мережі Інтернет

  (Представництва в усіх областях України)

Розвиток прогресу в науці і техніці йде в напрямку нових інформаційних технологій. Чим більше комп'ютерні технології залучається в комерційний оборот, тим більше виникає потреба в їх захист від протиправних дій. Виникли поняття комп'ютерної злочинності (кіберзлочинності), інтернет-злочинності, інформаційної наркоманії. Предметом злочинної діяльності стала інформація.

За допомогою Інтернету здійснюються розкрадання чужого майна, злочинні вимагання під загрозою блокування або знищення електронних баз даних, що належать великим корпораціям і громадським організаціям, поширюються порнографічні сцени в режимі on line, помилкові повідомлення про акти тероризму, компрометуючі матеріали щодо фізичних і юридичних осіб. Комп'ютерні технології все частіше стають не лише знаряддям, але також засобом і способом здійснення традиційних злочинів: виготовлення фальшивих грошей і документів, розкрадань шляхом розтрати та привласнення, обману споживачів, підробки пластикових кредитних і розрахункових карт, порушення авторських прав і т.д.

Підвищений інтерес злочинців до Інтернету не випадковий. Його унікальність полягає в тому, що він не знаходиться у веденні конкретної фізичної або юридичної особи і навіть окремої держави. Тут практично відсутні дієві форми контролю за інформаційними потоками, що відкриває необмежені можливості для доступу до них, і вони все ширше використовується в кримінальній діяльності.

Зараз Інтернет активно використовується діючими організованими злочинними групами, планомірно і тривало здійснюють комп'ютерні злочини. Вони, як правило, займаються «атаками хакерів» на чужі інформаційні банки і бази даних, у тому числі урядових організацій і стратегічних об'єктів з метою заволодіння інформацією для подальшої її продажу або вимагання. Найбільш привабливим сектором економіки для злочинців є кредитно-банківська сфера.

Організовані злочинні групи і злочинці-одинаки активно використовують сучасні інформаційні технології при здійсненні як традиційних, так і високотехнологічних злочинів, а також для створення систем конспірації та нелегальної зв'язку. Для розкриття злочинних посягань, скоєних з використанням засобів комп'ютерної та телекомунікаційної техніки, особливу доказового значення мають відомості, зафіксовані на електронних носіях, так звані цифрові докази. Якщо інформація розміщена в глобальній мережі, доступ до неї можливий тільки з використанням мережевих технологій.

Фахівці детективного агентства «Конрад» володіють спеціальними знаннями і практичними навичками, на високому професійному рівні займуться розкриттям злочину в сфері високих технологій.

 Розслідування злочинів у мережі ІнтернетТРК "КИЇВ" програма "Спецпідрозділ" про роботу детективів агентства "Конрад"